Türingens Sullivan "Salle" 
S-15112/98   *980106

Korningsdatum: 010908, Kungälv

Mentala egenskaper Bedömning Värdetal
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen  +3
Kamplust, jakt Stor  +3
Kamplust, social Måttlig  +3
Temperament Livlig  +3
Skärpa Måttlig utan kvarstående aggressivitet  +3
Försvarslust Måttlig  +3
Nervkonstitution Relativt nervfast  +2
Hårdhet Måttligt hård  +3
Dådkraft Stor  +2
Skottfasthet Skottfast  +
  Summa: 257 poäng

© Peter Anglevåg 2001 - 2007. http://www.anglevag.com/