Skallbjörnens Gimo-Galant 
S-18511/93   *930129

Korningsdatum: 960420, Tidaholm

 

Mentala egenskaper Bedömning Värdetal
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen  +3
Kamplust, jakt Stor  +3
Kamplust, social Måttlig  +3
Temperament Livlig  +3
Skärpa Obetydlig, utan kvarstående aggressivitet   -1
Försvarslust Liten  +1
Nervkonstitution Relativt nervfast  +2
Hårdhet Måttligt hård  +3
Dådkraft Måttlig  +1
Skottfasthet Skottfast  
  Summa: 219 poäng

© Peter Anglevåg 1999 - 2007. http://www.anglevag.com/