MUH-test Türingens Sullivan, "Salle"

99-06-19 i Nässjö

  Moment Kommentar
1A Kontakt Hälsning Tar kontakt själv, eller när föraren tar kontakt. Balanserad
1B Kontakt Samarbete Följer villigt med, Engagerar sig
1C Kontakt, Hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
2A Lek 1, Leklust Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2B Lek 1, Gripande Griper direkt med hela munnen
2C Lek 1, Dragkamp Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
3A Jakt, Förföljande Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet
3B Jakt, Gripande Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sekunder
4 Aktivitet Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand
5A Avst.lek, Intresse Intresserad. Följer figuranten utan avbrott
5B Avst.lek, Hot/Agg Inga skall eller morrningar
5C Avst.lek Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. ointresserad
5D Avst.lek  Leklust Visar inget intresse
5E Avst.lek Samarbete Visar inget intresse
6A Överraskn, Rädsla Stannar, kort stopp
6B Överraskn. Hot/agg Visar enstaka hotbeteenden
6C  Överraskn, Nyfikenhet Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet
6D Överraskn, Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver
6E Överraskn, Kvarstående intresse Inget intresse för overallen
7A Ljudkänsl, Rädsla Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
7B Ljudkänsl, Nyfikenhet Går fram till skramlet utan hjälp
7C Ljudkänsl. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver
7D Ljudkänsl, Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan
8A Spöken, Hot/agg Visar flera hotbeteenden under längre tid
8B Spöken, Kontroll Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
8C Spöken, Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
8D Spöken, Nyfikenhet Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet
8E Spöken, Kontakt Tar kontakt själv, balanserad
9A Lek2, Leklust Leker aktivt, startar snabbt
9B Lek2, Gripande Griper direkt med hela munnen
10 Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd

© Peter Anglevåg 1999 - 2007. http://www.anglevag.com/