Skallbjörnens Gimo-Galant, "P-G"

S-18511/93   *930129

MUH-test  den 19/6-1994

  Moment Kommentar
1 Kontakt Visar påträngande kontakt - anledning saknas. Kan hoppa och gnälla.
2A Lek Leker aktivt, startar snabbt
2B Lek, Gripande Griper direkt - klipper och skakar
2C Lek, Dragkamp Biter, klipper och skakar direkt, sliter och drar tills testledaren släpper. Skakar föremålet
3A Jakt, Förföljande Startar med hög fart
3B Jakt, Gripande Griper direkt
4 Aktivitetsnivå Uppmärksam och ngt orolig - vandrar runt och nosar efter hand
5A Överraskning, Rädsla Hukar sig och stannar
5B Överraskning, Hot/aggressivitet Visar inga hotbeteenden
5C Överraskning, Nyfikenhet Går fram till dockan när föraren står bredvid
5D Överraskning, Avreaktion Går i liten båge f ggn, tittar åt sidan a ggn. gör ingen undanmanöver tr ggn
6A Ljudkänslighet, Rädsla Flyr högst 5 meter
6B Ljudkänslighet, Nyfikenhet Går fram när föraren lägger handen på skramlet och ev. talar till det. Går inte fram
6C Ljudkänslighet, Avreaktion Gör ingen undanmanöver
7A Överfall, Flykt Flyr ej
7B Överfall, Hot/aggressivitet Visar inga hotbeteenden
7C Överfall, Kontakt Tar kontakt med passiv figurant
8A Spöken, Hot/aggressivitet Gör pendlingar mellan hot och undvikandebeteenden
8B Spöken, Rädsla Gör avbrutna flykter - uppehåller sig bakom föraren
8C Spöken, Avreaktion Går fram till figuranten när föraren står bredvid
9 Skottprov Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd

© Peter Anglevåg 1999 - 2000. http://www.anglevag.com/